Friday, January 22, 2010

Rzeszów

Mark Power: Polska. Rzeszów, 2004. Bloki mieszkalne, przemalowane. Z wystawy Euro Visions w Centre Pompidou.

No comments:

Post a Comment