Friday, August 3, 2012

Nietzsche niewątpliwie wywarł na Lou wielki wpływ jako pisarz i jako filozof.

No comments:

Post a Comment